Archívum 2


kelt.: 2015-07-07 11:48:45 - <<< vissza

A weboldal használatával, mint ráutaló magatartással önkéntes alapon hozzájárul a megadott és a nyilvánosan elérhető adatainak a kezeléséhez, hogy azok az adatkezelők adatbázisába kerüljenek.
Hozzájárul, hogy az adatkezelők minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassák saját munkájuk során vagy marketingtevékenységük céljából.
Hozzájárul, hogy részére elektronikus úton reklámot ill. hírlevelet küldjenek, figyelembe véve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározottakat.

Adatait bizalmasan kezeljük, szándékosan nem kerülnek kívülálló, harmadik fél kezébe semmilyen formában és semmilyen körülmények között, kivételt képez ez alól, amikor valamilyen külső szolgáltatóval megvalósított fizetési rendszert vesz igénybe az oldalunkba integrálva, például CIB Bank vagy PayPal rendszeren történő adomány küldésekkor.
Ez esetben tájékozódjon az adott rendszer adatkezelési elveiről.
Minden esetben maximális körültekintéssel járunk el, és olyan partnerekkel dolgozunk, akiknek az adatkezelési irányelvei a miénkkel és a hatályos jogszabályokkal összhangban vannak, de közvetített szolgáltatás esetén a harmadik fél által biztosított megoldásokért és annak működéséért felelősséggel nem tartozunk.
Minden esetben a felhasználó felelőssége ilyen közvetített szolgáltatások használata.

A rendszerünkből az adatainak törlését bármikor kérheti, a regisztráció során megdott e-mail címről.
Ehhez küldjön egy e-mailt az info@polgaralapitvany.hu címre.

Ezen nyilatkozatunk a mindenkor hatályos törvényekkel összhangban készült, kiemelten figyelembevéve az alábbiakat:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 1998. évi VI. törvény - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
(Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről)
Adatkezelést végző szervezetek
szervezet nevecímtelefone-mail
Polgár Alapítvány az Esélyekért1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.06 (1) 788-9295info@polgaralapitvany.hu