Archívum 2


kelt.: 2012-10-25 09:48:20 - <<< vissza

Összefoglaló a cipő - és tanszergyűjtésről 2014


Kattintson a képekre, ha szeretné látni a teljes galériát!


Gyűjtés:

Pénzadomány: 720e Ft (662e Ft átutalás a számlánkra + 58e szállítás hozzájárulás)

19 adományozótól (3 cég, 16 magányszemély, ebből 3 külföldön él) kaptunk összesen: 662e Ft-ot. Egy cég a szállítóeszköz biztosítása mellett állta a szállítás költségeit (58e Ft).

Cipők: 890 pár cipő gyűlt össze, ebből 620 pár gyerek, 150 pár felnőtt (főleg női, gyerekeknek nem adható) és 120 pár sérült cipőt kaptunk kb. 80 adományozótól (köztük 4 cég, ill. iskola)

Egyéb: tanszerek, táskák, ruha  (19 magánadományozó, közülük nagyobb mennyiségű tanszert egy debreceni adományozó juttatott el hozzánk)

Kiosztás:

13 faluba és 21 egyéni kérelmező családnak juttattunk el adományt.

A falvak egy részét benyújtott kérelmük (igényfelmérésük) alapján választottuk ki, más részét meghívtuk a programba.

Kérelem érkezett az alábbi helyekről (civil szervezetektől vagy kisebbségi önkormányzattól):

Ónod, Ároktő, Bihartorda, Vilmány, Olaszliszka, Martonyi, Rásonysápberencs, Pere, Hernádcéce, Tiszakarád, Kutas

Meghívtuk a programba: Csenyéte, Fáj településeket

A programba valamennyi kérelmezőnek juttattunk adományt. A helyi aktivisták gyerekekre lebontva (évfolyam, cipőméret, tanszer hiány) felmérték az igényeket, ezek alapján állítottuk össze a csomagokat.

Teljes tanszer és írószer csomagot 332, cipőt 590 halmozottan hátrányos helyzetű gyerek kapott. Két tanodának (Olaszliszka, Bihartorda) küldtük el a begyűlt tanszert, táskát és egyéb iskolai felszerelést.   

A pénzadomány felhasználása:

-          tanszer (füzetek, írószer)           521.128,- Ft

-          szállítás (csomagfeladás):           54.950,- Ft

-          tornacipő (hiányzó méretek)        40.500,- Ft

-          csomagolóanyag                          45.898,- Ft

„Nagyon köszönjük az alapítványnak és minden kedves adományozónak a martonyi családoknak juttatott tanszert és cipőt! Az osztásnál jó érzés volt látni, hogy mennyire örülnek a gyerekek a szép cipőknek és a várva várt tanszereknek, láttam a szülőkön a boldogságot és a megnyugvást! Kérem az Úr Jézus Krisztust, hogy áldja meg Önöket mindkét kezével!”  (Martonyi)

„Az adományuk óriási segítséget jelent azoknak a gyerekeknek, akik nem tudták volna kellőképpen elkezdeni az iskolai tanulmányaikat. …Minden adomány gazdára talált, ami azt mutatja, hogy sikeres volt az Alapítvány által elküldött iskolai tanszer- és cipőadomány kiosztása.” (Ónod)

„A gyerekeknek névre szóló tanszer- és cipőadományt osztottam ki, aminek nagyon örültek, mert ezekben a felszerelésekben a gyerekek hiányt szenvedtek. … Az emberek nagyon meg voltak elégedve a cipők és ruhák minőségével és kérték, hogy tolmácsoljam a köszönetüket és hálájukat!” (Pere)

„A jelenlegi adományosztás nagyon jó hangulatban zajlott, mindenki elégedett volt az adománnyal. A szülők nagyon hálásak voltak, elmondták, ha küldjük a képeket az alapítványnak, akkor az Ő nevükben is mondjunk köszönetet!” (Fáj)
Köszönjük!


A Polgár Alapítvány február 11-én szétküldött segélykérő e-mailjének eredményeként március 12-én közel ötszáz családnak, benne 985 gyereknek tudtuk segíteni. Harminc magánszemély és négy cég pénzadományából, 1.292.000,- Ft-ból 110 mázsa jó minőségű burgonyát vettünk, 15 és 30 kg-s zsákokba kimértük, és az ország öt legszegényebb falujába szállítottuk és kiosztottuk. Csenyéte, Tornanádaska, Fáj valamennyi családja kapott, 2 gyerektől lefele a kisebb zsákot, felfele a nagyobbat. Martonyiban a telep lakói és az egyedülálló nem telepiek kaptak. 8 mázsa krumplit a környező falvak legszegényebb családjaihoz juttattuk el.  A szállítás költségeit egy cég állta. Az alapítvány önkéntesei segítettek a kiosztásban.

Felemelő, hogy vannak, akik hajlandók segíteni egy egyszerű segélykiáltásra is, névtelenül, a lehetőségétől függően ezer forinttól százezerig,  és szívszorító, hogy minderre milyen nagy szükség volt. A képre kattintva még több fotó az osztásról.Felhívás élelmiszersegélyezési akcióra - Levél Szőke Judittól az alapítvány igazgatójától


Kedves Ismerőseim és ismerőseim ismerősei!

Már előre bocsánat a hosszúságért, de már így is kihúztam a felét.

Ma február 10-e van és több tízezer család egy hét múlva már kenyeret sem tud venni. Most nem csupán a hó végi szegénységéről beszélek, ami rendre utoléri a társadalom egyre bővülő körét, hanem azokról a családokról, ahol a családfő közmunkásként jó esetben a mindenféle levonások, letiltások, bírságok megfizetése  után heti 7-8e forintot haza tudott vinni. Na, ez nem lesz februárban, márciusban, ugyanis a legkeményebb téli hónapokban legtöbb településen nincs közmunka (sem). A pályázatosdi márciusra fejeződik be, és talán ekkortól lesz munka, annak, aki a polgármesternek szimpatikus, és áprilisban pénz. Pont akkor, amikor talán egy kicsivel többért máshol alkalmi munkát vállalhatnának, és ebből a kicsivel többől kifizethetnék azokat a felszedett kölcsönöket, amitől télen végleg eladósodtak.

A tavaly szeptemberi drasztikus megszorítások ezeket a családokat vette célkeresztbe. Tovább csökkentették az egyébként is alacsony juttatásaikat. Hiába dolgoznak 8 órát, akár lakóhelyüktől távol, nem kaphatják meg a minimálbért. Ha meg nem tudnak vagy akarnak nekik munkát adni, akkor is rendelkezésre kell állniuk, mindezt egy olyan havi összegért, amit öt évvel ezelőtt megfeleztek (csak egy munkanélküli kaphatja egy családban), ősszel meg a havi nevetséges 28 ezer forintot 20%-kal lecsökkentették, és még ehhez is egy olyan feltételt állítottak, aminek a teljesítése elsősorban a munkaadókon múlik. De csökkent a munkaképtelenek segélye és látjuk a rokkant ellátásokat is. Azokban a családokban, akikért most szót emelek, ott legtöbbször mindegyik megszorítás egyszerre van jelen. Ezek a családok itt élnek közöttünk, csendben vannak, attól is rettegnek, hogy elmondják milyen helyzetbe kerültek. Az alapítványban végzett munkánk erre a terepre visz bennünket nap mint nap, és kötelességünknek érezzük, hogy a saját eszközeinkkel megpróbáljunk segíteni rajtuk. Már én is alig merem leírni, hogy az iskolai étkeztetése nem terjed ki minden nélkülöző gyerekre, hogy egyre több gyerek kiszédül a padból, rosszul lesz az órán, hogy sokan az éhezés miatt  hiányoznak, hogy a középiskolás gyereknek nem tudják megvenni a hat-hét ezer forintos diákbérletet, hogy 20-a után se boltba, se orvoshoz nem megy senki, ha haláleset van a családban az anyagi katasztrófa is, és mindennek tetejébe szégyentáblára kerülnek (láttuk!) az iskolában, ha nincs tisztasági csomag…

Magyarországon megérett a helyzet több mindenre, de egy krízist kezelő, kiszámítható  élelmiszer segélyezésre mindenképpen. A kormány a tűzifa segélyezéssel már lépett errefelé. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy az ünnepek táján nagy csinnadrattával meghirdetett gyűjtés és osztás elég lesz. Több segélyszervezetet, főleg a nagyokat megkérdeztük, hogy  a téli hónapokban osztanak-e, terveznek-e, vagy csinálnak-e valamit legalább a legsúlyosabb helyzetben lévő falvak nélkülözőiért. Nem nyugodtunk meg, és azt is tudjuk, hogy erre a súlyos problémára központi, rendszerszintű megoldás kell. Ennek ellenére, főleg miután láttuk, látjuk, hogy felnőttek, gyerekek naponta alapvető szükségleteiket nem tudják kielégíteni, hogy nem jutnak elégséges élelemhez, elhatároztuk, hogy felhívást teszünk közé.

Kérek mindenkit, akik ebben a két hónapban, ezeken a családokon tud, akar, szeretne segíteni, azok járuljanak hozzá élelmiszersegélyezési akciónkhoz. A Polgár Alapítvány vállalja a gyűjtést, az élelmiszer beszerzését, szállítását, és helyi partnereket bevonva a kiosztás nem egyszerű feladatát. Az adományokból (remélhetőleg nagy tételben, alacsony áron) burgonyát (80-100Ft/kg) fogunk venni, és kiporciózva juttatjuk el a legrászorultabb települések szegény családjaihoz. Ahogy eddig is, a gyűjtés alakulásáról, és minden adományozott forint hasznosulásáról a honlapunkon beszámolunk.

Számlaszámunk: 12010501-01072910-00100009 (Raiffeinsen Bank) számla fogad bármilyen külföldi pénznemben utalást (a bank automatikusan aznapi árfolyamon átváltja forintba)

További információ:06 70 451 86 81info@polgaralapitvany.hu

üdv. és köszönet:

Szőke Judit

www.polgaralapitvany.hu

Tájékoztató az iskolakezdést segítő adománygyűjtésről


Helyi roma civil szervezetek és aktivisták kezdeményezésére a Polgár Alapítvány 2011. augusztus 10-én leveleket küldött szét, és egyéb módon meghirdette a Ruha - és tanszer adományozási akciót.

Köszönjük MINDENKINEK, aki bármilyen aktivitást kifejtett annak érdekében, hogy az alacsony jövedelmű családok a tanévkezdés anyagi megrázkódtatásait kisebb stresszel élhették meg. folytatás
Deszegregációs projektek


A nyíregyházi színház a Summa Artium Kht. által támogatott projektjének keretében a Szabolcs megyei leghátrányosabb helyzetű, elsősorban roma diákoknak ingyenesen biztosít lehetőséget előadáson való részvételre. Alapítványunk szakmai segítséget nyújtott a program előkészítésében: elemeztük a megyei középiskolákat és kiválasztottuk a legtöbb hátrányos helyzetű diákot oktató intézményeket, felvettük velük a kapcsolatot, előkészítettük a színházzal történő együttműködést.

Alapítványunk kerekasztal egyeztetést indított a roma gyerekek fogyatékossá minősítésének témájában. Célunk, hogy szakértők segítségével körüljárjuk az SNI-vé (sajátos nevelési igényűvé) nyilvánítás jogi és pedagógiai kérdéseit és közösen lépjünk fel az indokolatlan fogyatékossá minősítés ellen.
Tímea megsegítésére folytattunk gyűjtést


Az MTV Szólás szabadsága a Polgár Alapítvánnyal együttműködve adományokat gyűjtött Tímeának, a kislétai gyilkosság életben maradt áldozatának. Hatvankét adományozó jóvoltából 1.250.500,- Ft gyűlt össze.
Ezen kívül egy olyan felájánlást is kapott Tímea, hogy 2 évig havi 20 ezer
forintot utalnak át számára. Így összesen 1.710.500,- Ft az adományok összege.
KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK!
folytatás
Rendezvények támogatása, illetve szervezése


A pécsi Gandhi Közalapítványi Gimnázium két hátrányos helyzetű diákjának lehetősége nyílt arra, hogy egy négy éves ösztöndíj keretében az University of Texas amerikai egyetemen tanuljon. Tanulmányaik megkezdésének előfeltétele azonban az volt, hogy októberben letegyék a SAT angol nyelvű érettségi vizsgát. A fiatalok - nemzetközi önkéntes munkájuk kapcsolatrendszerén keresztül - már önállóan megszerezték a szállás, étkezés, vízum költségét, a kinti megélhetésük érdekében pedig diákmunkát vállaltak, azonban a két repülőjegy árának előteremtéséhez kénytelenek voltak segítséget kérni. Mivel egyéni kérelmeket nem tudunk támogatni, arra vállalkoztunk, hogy pár nap alatt egy olyan rendezvényt szervezünk számukra, ahol elő lehet teremteni a szükséges 420.000,- forintot. A rendezvényt a Tűzraktér Egyesület Hegedű utcai kulturális központjában tartottuk. A támogatói esten mindennemű költségtérítést mellőzve adott sikeres koncertet a ClubEra, a Romano Drom, Balogh Kálmán, a Técsői Banda, és a Nomada zenekarok. A rendezvényen közel 200 fő vett részt, adományaikból összesen 284.000,- forint gyűlt össze, valamint a koncert után további 21.000,- forint érkezett bankszámlaszámunkra. A fennmaradó 115.000,- forintot, illetve a rendezvény közvetett költségeit Alapítványunk állta. Médiatámogatóink voltak: Rádió C, Klub Rádió, Tilos Rádió, romapage.hu, romnet.hu, romaklub.hu, romaweb.hu, dalok.hu. Azon támogatóinknak akik részvételükkel és/vagy anyagi hozzájárulásukkal megtisztelték rendezvényünket - a fiatalok nevében is - köszönjük! A Gandhi Közalapítványi Gimnázium internetes elérhetősége:

gandhi.dravanet.hu
A fiatalok által Austinból küldött képeslap:

kepeslap
2008.-ban Tiszakeszin már második alkalommal rendezték meg a "Horváth Pista Emléknapot". A helyi cigány kisebbségi önkormányzat koszorúzással egybekötött szabadtéri programját Alapítványunk a rendezvény hangosításával segítette. Az interneten sok archív videón láthatjuk az énekest, de nincs olyan felvétel, ahol a barátai, ismerősei, családtagjai beszélnének róla. A visszaemlékezésről támogatásunk segítségével készült egy kisfilm, amely megtekinthető az alábbi linkre kattintva: www.index.hu/...
2008. augusztus 2-án az Ároktői falunapon a sakk népszerűsítése érdekében sakk szimultán vezetésével bíztunk meg egy sakkedzőt.
Interkulturális és Irodalmi Centrifuga Alapítvány bonyolításában, Bódis Kriszta második alkalommal szervezett nyári tábort Hétesen, egy Ózdhoz közeli romatelepen. Az augusztus 20-27-ig tartó program közel nyolcvan családot és kétszáz gyereket érintett. Az alkotócsoportok pedagógiai és pszichológiai módszertannal ötvözötten működtek, indult festő- (roma képzőművészekkel); tánc/ének-, sport-, kézműves-, filmes/színjátszó- (saját élmények feldolgozása, megjelenítése, történetmondás, forgatási és vágási alapok), dokumentáló- (újság, napló, dokumentumfilm) csoport.