Archívum 2


kelt.: 2013-07-17 14:46:12 - <<< vissza

A Polgár Alapítvány négy éve elkezdett tehetségmentő programjában a futballtehetségek ösztöndíjazása mellett további hátrányos helyzetű, kis falvakban élő roma fiataloknak biztosít fejlődési lehetőséget a Svájci-Magyar Ösztöndíj Alap támogatását elnyerve.
Az Alapítvány két éven keresztül hetvenöt olyan halmozottan hátrányos helyzetű, 7.-12. osztályos roma fiatalt segít iskolai munkája mellett tehetsége kibontakoztatásában, akik ajánlás alapján nyertek felvételt a Polgár Alapítvány által felállított roma tehetség adatbázisba (www.romatehetseg.hu). A gyerekek kétharmada intellektuális, a többi sport és művészeti területeken mutat átlagon felüli érdeklődést és képességeket. A programban a diákok havi ösztöndíjat, mentort, különböző fejlesztéseket és tárgyi eszközöket kapnak. Az Alapítvány minden gyerek számára mentort kért fel, akik részletes és komplex egyéni fejlesztési terv mentén segítik mentoráltjaikat. Az Alapítvány az 54 felkért mentorral együtt találkozókon, képzéseken és egyéb fórumokon azon dolgozik, hogy a szegény, kisebbségi létben élő, iskolázatlan szülők gyerekeire egy, a helyzetükhöz idomuló speciális programot fejlesszenek ki, amely a bevont gyerekek sikere mentén egy hatékony roma tehetségprogram modellje is lehet.
A következő találkozó 2013. június elején lesz az Alapítvány székhelyén, ahova várják a Roma Tehetségsegítő Tanács tagjait és más érdeklődőket is.

Mentori találkozóinkat 2013 márciusában és novemberében tartottuk.A 2013/2014-es tanév végén 6 középiskolás diákunk érettségizett, mindannyian sikeresen vették az akadályt, közülük ketten egyetemisták lettek, ketten szakirányú képzésre iratkoztak be, ketten pedig érettségizettként próbálnak szerencsét a munkaerőpiacon. Gratulálunk nekik és köszönjük, hogy munkájukkal hozzájárultak az ösztöndíjprogram sikeréhez! A programot elhagyó diákok helyett az Alapítvány új ösztöndíjasokat vont be.

2014 nyarán a program elérkezett abba a szakaszába, amikor eszközökkel is hozzájárulunk a mentoráltjaink tehetségfejlesztéséhez. Az egyéni igényeket és a teljesítményeket figyelembe véve a nyár folyamán 45 fiatalnak adhattuk át a várva várt tárgyakat.
2015. február végén befejeztük a kétéves Svájci - Magyar Ösztöndíj Alap (SMÖA) pályázatunkat. Hetvenöt 12-18 év közötti halmozottan hátrányos helyzetű diáknak biztosítottunk a pályázat segítségével 24 hónapon át havi ösztöndíjat, mentort és egy alkalommal a gyerekek választása alapján nagy értékű tárgyi adományt.

Valamennyi ösztöndíjas a www.romatehetseg.hu adatbázisból kerül ki.  A gyerekek mellé mentort kerestünk, így 75 diákot 64 mentor segítette. A mentorok egyéni fejlesztési terveket dolgoztak ki, amit évente frissítettek. Elvárásunk volt, hogy minden hónapban legalább egy olyan nyilvános rendezvényen részt vegyenek az ösztöndíjasaink, ami a műveltségüket, tájékozottságukat, kapcsolatrendszerüket bővíti. A diákok havi beszámolót küldtek a mentorok mellett minden hónapban az elmúlt hónap fontosabb eseményeiről. Ezekből is lehetett követni, hogy az egyéni fejlesztési tervekben tett vállalások teljesülni fognak-e. A mentorok féléves beszámolót juttattak el az alapítványhoz.

A diákok örömmel fogadták a 93e Ft értékű tárgyi adományt is. Legtöbben laptopot, tabletet választottak, de volt, aki sportruházatot, hangszert, más fontos, a tehetségfejlesztéshez szükséges tárgyat kért.

A program végén készítettünk az ösztöndíjasok körében egy anonim online felmérést, ahol mindenki leírhatta, hogyan értékelte az együtt töltött két évet. A Polgár Alapítvány törekszik arra, hogy a SMÖA befejezése után is kapcsolatban maradjon a diákokkal és a mentorokkal. Más adományozóknak és az önerőnek köszönhetően 40 diák számára folytatódott az ösztöndíjazás. Reméljük a SMÖA újra meghirdeti ezt a remek pályázatot, és új diákokat tudunk bevonni a roma tehetségsegítésbe. Ezúton is köszönjük Svájcnak és a közvetítő magyar szervezeteknek, a Kárpátok, az Ökotárs és a Demnet Alapítványoknak.